Proč Tommy zastřelil koně?

Tommy byl naštvaný, protože mu kůň neustále překážel.Měl pocit, že zabírá příliš mnoho místa a ztěžuje mu dělat to, co potřebuje.Tommy celý den jezdil na koni a začínalo mu to lézt na nervy.Nechtěl do toho zvířete stále narážet, a tak se rozhodl, že zastřelit ho bude lepší řešení, než se s ním dál hádat.Zastřelení zvířete není vždy považováno za humánní, ale v tomto případě Tommy věřil, že je to jediný způsob, jak situaci řešit.Zastřelením koně Tommy doufal, že ho to přestane trápit a nechá ho být.Bohužel se tak nestalo a Tommy skončil zastřelením koně.Tato událost vedla k vážným následkům pro Tommyho i pro něj samotného.

Jaký byl Tommyho motiv zastřelit koně?

Tommyho motiv zastřelit koně mohl být kvůli hněvu nebo frustraci.Je možné, že byl na koně naštvaný, protože mu překážel nebo protože byl tvrdohlavý.Případně se Tommy mohl cítit ohrožený koněm a rozhodl se jednat, aby se ochránil.V každém případě, ať už byl důvod jakýkoli, Tommyho rozhodnutí zastřelit koně nebylo oprávněné a mělo by být odsouzeno.

Byl někdo jiný, když Tommy zastřelil koně?

Tommy zastřelil koně, protože byl naštvaný.Celý den jezdil na koni a začínal být unavený.Tommy si myslel, že se kůň chová neuctivě, a tak ho zastřelil.Když Tommy zastřelil koně, byli pravděpodobně přítomni další lidé, ale neudělali nic špatného, ​​takže nebyli potrestáni.

Jak Tommy získal zbraň, kterou střílel na koně?

Tommy získal zbraň, kterou střílel na koně, tím, že ji ukradl svému otci.Jeho otec se chystal koně prodat a Tommy ho chtěl získat dřív, než to udělal kdokoli jiný.Věděl, že když se mu podaří získat zbraň, dokáže zastřelit koně, aniž by ho chytili.Tím, že Tommy ukradl zbraň, se mohl vyhnout tomu, aby byl chycen, a také se vyhnul zranění nebo zabití koně.

Komu patřil kůň, kterého Tommy zastřelil?

Tommy zastřelil koně, protože byl na to naštvaný.Myslel si, že ho kůň obtěžuje, a tak se rozhodl ho zastřelit.Majitel koně sice za to, co se stalo, nemohl, ale přesto je tím ovlivněn.Tommyho činy jim způsobily bolest a utrpení.Proto je zastřelení koně považováno za morálně špatné.

Kde se střílelo?

Tommy zastřelil koně, protože byl naštvaný.Celý den jezdil na koni a byl unavený.Tommy si myslel, že kůň je líný a rozhodl se ho zastřelit.Střelba probíhala na poli.

Projevil Tommy po zastřelení koně nějakou lítost?

Tommy zastřelil koně, protože byl naštvaný a měl pocit, že musí něco udělat.Po zastřelení koně neprojevil žádnou lítost, protože se soustředil na to, co v tu chvíli potřeboval udělat.

Jak byli úředníci o incidentu informováni?

Tommy zastřelil koně, protože byl naštvaný.Byl naštvaný na koně, že ho neposlouchal a pletl se mu do cesty.Úředníci byli o incidentu informováni, když jim Tommyho rodina zavolala, aby oznámili, co se stalo.

Jaká akce, pokud vůbec nějaká, byla podniknuta proti Tommymu poté, co zastřelil koně?

Tommy zastřelil koně, protože byl naštvaný.Opatření proti Tommymu závisela na jeho věku a na tom, zda měl či neměl zbrojní průkaz.Kdyby byl Tommy mladší 18 let, policie by ho vzala do vězení.Kdyby měl Tommy zbrojní průkaz, policie by ho varovala a nechala by ho jít.

Jsou známí svědci střelby?

Tommy zastřelil koně, protože byl šílený.Zlobilo ho, že se mu kůň stále pletl do cesty a už to nechtěl řešit.Nejsou známi žádní svědci střelby, takže nevíme, co se přesně stalo.

Co je známo o Tommyho předchozí historii s koňmi nebo jinými zvířaty?

Tommyho předchozí historie s koňmi nebo jinými zvířaty není známa, ale je pravděpodobné, že k nim měl negativní vztah na základě způsobu, jakým koně zastřelil.Tommy se mohl zlobit a cítil se ohrožený koněm, nebo se ho možná snažil zaplašit.Ať už je to jakkoli, střelba do takového zvířete není nikdy oprávněná a může mít vážné následky.

Slyšel někdo Tommyho něco říkat před, během nebo poté, co zastřelil koně?13Co se stalo s koněm poté, co ho zastřelil Tommy?

Tommy zastřelil koně, protože byl na to naštvaný.Před, během ani poté, co koně zastřelil, neřekl nic.Kůň zemřel krátce po zastřelení.